Årets arbetsdagar fördelar sig på följande lördagar mellan 9.00–13.00

18/5, 8/6,och 13/7

Samling vid tvättstugebyggnaden som vanligt. 

Korv och dryck serveras. 

Innehåll för dessa arbetsdagar kommer att meddelas innan på hemsidan och Facebook sidan.

Lämna ett svar