Påkoppling av vattnet sker lördagen den 6/4 kl. 10.00

Avstängning av vattnet sker söndagen den 3/11 kl.10.00

Vid båda tillfällen kommer VVS firma vara på plats för assistans till dem som behöver hjälp.

Stugägare bör om möjligt vara närvarande när vattnet kopplas på, eller ta hjälp av någon granne. Tänk på att ventilen i gatan ska vara stängd när vattnet kopplas på. Var vänlig och kontrollera er spindel till vattenventilen. 

Behöver ni byta spindel kontakta styrelsen eller vaktmästaren. Nya finns tillgängliga för en kostnad av 250 kronor.

Lämna ett svar