Under innevarande vecka kommer Anticimex att placera ut tre boxar för råttsanering i området. Vi har under senaste dryga månaden haft indikationer på att det finns råttor i området. Stugägare har sett råttor utomhus och vaktmästaren har fångat i fällor.

Vi vet ännu inte i vilken omfattningen det finns råttor, men vi vet att det kan vara ett potentiellt problem. Därför har vi tagit hjälp av Anticimex som har ett giftfritt system för sanering. I korthet går det ut på att de ställer ut 3 boxar som lockar till sig råttorna, dödar dem med el och förvarar dem i boxen tills den behöver tömmas. Då skickas en signal till Anticimex som tömmer fällan.

Systemet fungerar dygnet runt, året runt och sköts helt och hållet av Anticimex.

Vi kommer att testa detta under ett år för att därefter utvärdera om vi skall förlänga avtalet. Vi kommer att få löpande fångstrapport från respektive fälla och utifrån det kan vi flytta fällor till de delar av området där behovet är störst. Det ger också en samlad bild av problematiken, och om det är ett problem.

Systemet används redan på flera stugområden på Östra stranden så vi har förhoppningar att det skall fungera även hos oss.

I första skedet kommer fällor placeras där råttor observerats. Två fällor kommer ställas ut på Björkgatan och en vid servicebyggnaden vid infarten.

Länk till film på YouTube om SmartBox-systemet

För att undvika att råttor dras till området är det jätteviktigt att alla hjälps åt med några enkla insatser:

  • Släng aldrig matrester i komposten, där skall endast trädgårdsavfall finnas.
  • Mata inte fåglar, igelkottar eller andra djur vid stugan.
  • Förvara mat till husdjur inomhus.
  • Ha inte matskålar till husdjur utomhus.
  • Ställ aldrig sopor på marken om containern är full.
  • Ställ inte soppåsen utanför stugan eller på altanen över natten.

En reaktion på “Råttor på Gatehus

  1. Tack för info styrelsen! Bra jobbat! Bra att det kommer igång inför hösten/vintern när stugorna oftast står tomma! Jag har än så länge inte fått någon ”fångst” i den fälla mitt försäkringsbolag satt ut vid mitt hus! Med denna insats pluss kommunens fälla i avloppssystemet (som de utlovat snarast) håller vi tummarna för ett råttfritt 2021!
    Ann-Kristin, Björkgatan

Lämna ett svar