Enligt stadgarna ska motioner inkomma till styrelsen 1 månad innan föreningsstämman.
Har ni motioner som ni vill ska tas upp på föreningsstämman skickar ni in dem senast 26 maj till styrelsen.

Kontaktuppgifter hittar ni under fliken styrelsen 2022/2023

Lämna ett svar