Hej alla medlemmar😊

Vårt arbete med laddplatserna går mot sitt slut men det återstår lite. Bland annat kommer parkeringen att jämnas ut med ett nytt topplager senare och lite skyltar som talar om att det finns elbilsladdning. Information om hur vi medlemmar laddar sätts nu till helgen upp på anslagstavlan vid servicehuset.

Priset för laddningen kommer att justeras varje månad då priset vi köper elen för varierar. Aktuellt pris finns i appen EVcore (läs mer på anslagstavlan)

Vi kommer inom den närmsta tiden även öppna hälften av laddplatserna (mot golfbanan) för allmänheten via Easypark så att det utnyttjas så mycket som möjligt. Det kommer att kunna justeras med både fler och färre platser beroende på hur mycket vi medlemmar utnyttjar dom andra platserna in mot stugorna.

Tänk på att platserna bara är till för laddande bilar samt att bilen ska flyttas när den är färdigladdad.

Med varma hälsningar 😊

Styrelsen

Lämna ett svar