Viktig information inför vattenpåsättningen

Utifrån rådande omständigheter rörande Covid-19 behöver vi iaktta försiktighet och tänka i nya banor i och med att vi inleder säsongen 4 april. Vi har ett stort antal stugor med medlemmar från olika delar utav landet vilket ökar risken för smittspridning inom gruppen. Därtill har vi ett tämligen stort antal medlemmar som tillhör riskgrupp utifrån … Fortsätt läsa Viktig information inför vattenpåsättningen

Årsmötesprotokoll 2019

Nedan ser ni protokollet från årets årsmöte. Återigen stort tack alla som deltog och gjorde er röst hörd! FRITIDSOMRÅDET GATEHUS EK. FÖRENING I HALMSTAD  Organisations nr 716408-0298 PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 190623 I KNIPANS SAMLINGSLOKAL LADAN Val av ordförande vid föreningsstämman. Stämman beslutade att välja Andreas Swenlert till stämmoordförande. Upprättande av röstlängd Röstlängd/närvarolista fastställdes … Fortsätt läsa Årsmötesprotokoll 2019

Årsmöte 2019

Igår var det dags för årsmöte i föreningen. Ca 75 medlemmar fanns på plats och mötet bjöd på en hel del intressanta och givande diskussioner. Tack alla som kom för ert engagemang! Årsmötesprotokoll kommer, vi i styrelsen önskar er alla en fantastisk sommar på vårt fina område!

Årets arbetsdagar 2019

Årets arbetsdagar fördelar sig på följande lördagar mellan 9.00–13.00 18/5, 8/6,och 13/7 Samling vid tvättstugebyggnaden som vanligt.  Korv och dryck serveras.  Innehåll för dessa arbetsdagar kommer att meddelas innan på hemsidan och Facebook sidan.