Föreningsstämma 2021

Årets föreningsstämma blir inte som den brukar. På grund av rådande läge med smittspridning har styrelsen beslutat att hålla föreningsstämman per capsulam. Det innebär att protokollet presenteras och att besluten skrivs in efter att medlemmarna sagt sitt. Handlingarna - kallelse och protokoll finns i pappersform i tvättstugan. I kallelsen finns det bifogat en röstningsblankett. Den … Fortsätt läsa Föreningsstämma 2021

Arbetsdag lördag 15 maj!

Då ska vi bland annat klippa häckarna som står utmed vägen från tvättstugan och vidare mot Hagön. Tacksamma om ni som har parkerat där skulle vilja flytta era bilar så att vi kommer åt att klippa och så att det inte kommer grenar på bilarna. Det gäller under tiden 9.00-13.00.Tack från styrelsen!

Föreningsstämma för Gatehus 27 juni 2021

I år kommer vi inte att anordna en fysisk föreningsstämma på grund av det rådande läget med Covid-19. Vi kommer att anordna föreningsstämma via så kallat per capsulam. Handlingarna kommer att läggas i tvättstugan och ni får möjlighet att rösta via ett röstningsformulär. Kallelse samt röstningsformulär kommer att finnas tillgänglig från och med 23 maj … Fortsätt läsa Föreningsstämma för Gatehus 27 juni 2021

Skogsröjning på Gatehus helgen 14-15 november

Skogen har vuxit till sig och behöver gallras och snyggas till  på vårt område utmed Hagöstigen och vi måste passa på nu för kommunen ska också röja sin del och Halmstad kommun kommer att hjälpa oss att forsla bort riset.  .   Vi behöver därför skogsarbetare som kan hjälpa till att köra motorsåg, (Motorsågskörkort krävs) röjsåg och bära/dra ris.  … Fortsätt läsa Skogsröjning på Gatehus helgen 14-15 november