Elarbete på Gatehus

Arbetet med framdragning av elnätet för laddstolpar är i full gång. Tisdag 22 november måste strömmen stängas av för arbetet. Det kommer att ske mellan kl 8.00 och kl 12.00. Arbetet innebär även en förstärkning för Gatehus om vi skulle behöva mer elkapacitet i framtiden.

Vattenavstängning

På söndag 6 november stängs vattnet av kl 10.00. Vildsvinsstängslet är uppe. För att komma in vid dansbanan måste man öppna manuellt. Glöm inte att stänga efter er. Tack för denna säsongen och vi ses till våren! Ps Vattnet sätts på igen den lördag 25 mars 2023.

Gårdagens arbetsdag!

Igår färdigställdes dansbanan och är klar för invigningen den 23 juli. Det har även satts upp lite skyltar gällande hastigheten på området. Det är max 7 km/h som gäller inom Gatehus. Tack alla som har ställt upp på arbetsdagarna! Styrelsen önskar alla en fortsatt härlig sommar!

Årsmöte 2022

Årsmötet kommer att vara den 26 juni kl 11.00 vid dansbanan.Handlingar kommer att finnas i tvättstugan från den 26 maj.Motioner lämnas in senast 26 maj till ordförande Per-Olof Henningsson, stuga 96 Välkomna!